Cursus permacultuur in de stad

Cursus permacultuur in een stedelijke omgeving

Kan een stadstuin duurzaam zijn, biodiversiteit ondersteunen én voedsel opleveren? Juist de stedelijke omgeving biedt mogelijkheden die creatief benut kunnen worden en die voor een duurzamere leefomgeving kunnen zorgen. Van bodem tot dakterras. Iedereen die duurzamer wil leven kan veel hebben aan deze 12-delige cursus permacultuur in een stedelijke omgeving. Je kan verder lezen, maar deze informatie lezen en inschrijven voor de cursus kan via de website van Utrecht Natuurlijk.

Permacultuur is in de eerste plaats een manier van ontwerpen. Vandaar de gangbare Engelse benaming voor de cursus: Permaculture design course (PDC). Alle  onderdelen die nodig zijn voor het halen van het permacultuur certificaat (PDC-certificaat) komen in deze cursus aan bod. In de cursus wordt verder extra ingegaan op permacultuur in een stedelijke omgeving met, zoals gebruikelijk, de nadruk op ecosystemen en voedselproductie.

Vanaf zaterdag 19 augustus 2023 start een 12-delige cursus permacultuur in een stedelijke omgeving. De voorwaarden om uiteindelijk het PDC-certificaat te halen zijn een aanwezigheid van minimaal 80% van de cursusdagen (= minstens 10 van de 12 cursusdagen) en een presentatie van een ontwerp vanuit de permacultuur-gedachte. Wat er ontworpen wordt en op welke wijze dit ontwerp gepresenteerd wordt gebeurd in overleg met veel ruimte voor eigen creativiteit. De cursusdagen zijn altijd op zaterdag van 9:30 tot 16:00. Kijk op de website van Utrecht Natuurlijk voor informatie over de data.

De wijze van lesgeven is ingericht op samen (begeleid) leren. Er wordt theorie behandeld, maar er is op de cursuslocatie ook gelegenheid om permacultuur in de praktijk te zien. Om het samen leren te stimuleren wordt veel gebruik gemaakt van interactieve werkvormen.

Tijdens de pauzes wordt er gezorgd voor koffie en thee. Belangrijk: lunch is volgens het potluck principe! Dat houdt in dat elke deelnemer wat meeneemt voor de lunch om te delen zodat er een gevarieerde lunch ontstaat. Zijn er bepaalde dieetwensen, dan kunnen die van te voren doorgegeven worden en deze worden in de groep gedeeld, zodat daar (indien mogelijk) door de andere deelnemers rekening mee gehouden kan worden.

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen 799,- euro. Met een U-pas betaalt u 599,- euro.*

Docent

Mijn naam is Michiel Busz. Na een studie sociologie ben ik inmiddels 15 jaar docent maatschappijleer. Zes jaar geleden volgde ik zelf mijn eerste PDC bij Maranke Spoor. Daarna heb ik een tweede, online PDC-cursus afgerond bij het Permaculture Education Institute van Morag Gamble. Bij haar heb ik ook de cursus permacultuurdocent gevolgd. Ik pas permacultuur toe in eigen huis en tuin, beheer een voedselbos op tuinformaat (100 m2) in Kanaleneiland en ben coördinator van een groep vrijwilligers die het voedselbos aan de Kanaalweg beheert. Op die laatste locatie wordt de cursus (bij goed weer) gegeven.

Locaties(s)

De cursus vindt plaats op de Stadstuin Kanaalweg van Utrecht Natuurlijk aan de Kanaalweg 172A te Utrecht. Klik hier voor de website. Op deze locatie zijn onder andere moestuinen en een voedselbos te vinden. Let op: Dit is een locatie in de buitenlucht, met een keet met WC en kleine keuken en afdak die beschermt tegen korte regenbuitjes en felle zon. De lessen worden verzorgd aan een lange tafel onder het afdak of in de tuin.

Mochten de weersomstandigheden zodanig slecht zijn (koud, veel regen) dat buiten lesgeven onwenselijk is, dan wordt uitgeweken naar een leslokaal op de locatie Eilandstede van Utrecht Natuurlijk (Vreugdenhillaan 31 te Utrecht, klik hier voor de website). Hier krijgt u uiteraard tijdig bericht over.

 * Alleen bij een voldoende groot aantal cursisten kan de cursus plaatsvinden tot een maximum van 12 deelnemers.

De inschrijving is inmiddels geopend. Klik hier voor de website van Utrecht Natuurlijk en schrijf je in!