Permacultuur in de stad

Permacultuur is afkomstig uit Australië. Het inzicht dat de landbouw zoals die toen veelal bedreven werd vooral vechten tegen de natuur was is nu, ruim vijftig jaar later, steeds actueler. Uitputting van bodems, gifstoffen, verlies aan biodiversiteit: Veel van deze zaken zijn terug te leiden naar het grootschalig telen van monoculturen. Het tij lijkt voor de landbouw langzaam te keren.


Ondertussen is de schade niet gering. Bill Mollison en David Holmgren, de grondleggers van de permacultuur, hebben echter een manier van denken en werken gecreëerd die vrijwel alle problemen die op kunnen treden in de landbouw ondervangen. Door de bodem te voeden worden planten sterker. Door meer in te zetten op vaste planten hoeft de grond niet steeds verstoord te worden. Veel variatie in de beplanting zorgt er voor dat plagen minder kans krijgen. Een slimme inrichting van het landschap zorgt voor minder werk.


Permacultuur kan grootschalig toegepast worden en dat is zeker nodig. Waarom dan permacultuur in de stad? Daar zijn een aantal argumenten voor. Om te beginnen wonen veruit de meeste mensen in stedelijke omgeving. Deze mensen zijn nu veelal consumenten. Zij produceren geen voedsel, dat wordt grotendeels geïmporteerd, steeds vaker van steeds verder. Wel zijn er in de stad goede mogelijkheden om mensen met verschillende kennis bij elkaar te brengen. De stad heeft vaak minder zon, maar vangt wel veel warmte op. Tuinen en openbare ruimtes zijn misschien beperkt in omvang, maar in permacultuur wordt zo ontworpen dat alle processen die zich afspelen elkaar versterken. Zodoende kan op kleinere oppervlaktes veel bereikt worden.


De mensen en unieke omstandigheden van de stad bieden dus juist ook mogelijkheden. Voor veel mensen zal een groenere omgeving die ook voedsel oplevert een manier zijn om te kunnen ontspannen. Voor de omgeving kan een permacultuurtuin verkoeling bieden en een toename aan biodiversiteit. Volop redenen dus om te kijken welke mogelijkheden er zijn om uw omgeving te vergoenen en verduurzamen. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.